Ψηφιοποιημένες Συλλογές Ε.Λ.Ι.Α.
ΕΡΓΟ 1: Ψηφιοποίηση, Αξιοποίηση, Ανάδειξη Πολιτιστικών Συλλογών του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου

Το Ε.Λ.Ι.Α. υλοποίησε το πρόγραμμα "Ψηφιοποίηση, Αξιοποίηση, Ανάδειξη Πολιτιστικών Συλλογών του Ε.Λ.Ι.Α.", στο πλαίσιο του Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας", Πρόσκληση 65, Μέτρο 1.3 : "Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού". Το έργο περιλαμβάνει:

α) Την επιστημονική τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση 84.500 τεκμηρίων από τις συλλογές του Ε.Λ.ΙΑ.:
- Φωτογραφίες και cartes postales (συλλογή Φωτογραφικού Αρχείου)
- Εφήμερα (συλλογές εφήμερων τεκμηρίων
- Εφημερίδες, περιοδικά και ημερολόγια (συλλογή Τύπου)
- Θέατρο, Κινηματογράφος και Μουσική (συλλογή τεκμηρίων καλλιτεχνικής ζωής).

β) Την παραγωγή πολύγλωσσης ψηφιακής έκδοσης με τίτλο: "ΛΕΞΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ (1839-1960) Έλληνες φωτογράφοι και ξένοι φωτογράφοι στην Ελλάδα". (Παρακαλούμε να συμβάλετε στον εμπλουτισμό και τη συνεχή βελτίωση του έργου κοινοποιώντας μας τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας ή/και νέες πληροφορίες για φωτογράφους που δεν περιλαμβάνονται στην εφαρμογή είτε στο Φωτογραφικό Αρχείο του Ε.Λ.Ι.Α.-Μ.Ι.Ε.Τ (fotografiko@elia.org.gr, mat@elia.org.gr) είτε στον κύριο Άλκη Ξ. Ξανθάκη (alkisxan@gmail.com).

γ) Την ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου με θέμα: "Η καθημερινή ζωή στην Ελλάδα μέσα από τις συλλογές του Ε.Λ.Ι.Α." .

δ ) Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: 1834-1934 : ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ,  εκατό χρόνια από την ζωή της πόλης και των κατοίκων της.

Σκοπός του προγράμματος είναι η διάσωση, προστασία και αξιοποίηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, η προώθηση της πολιτιστικής εκπαίδευσης, ενώ το πολυγλωσσικό περιεχόμενό του θα συμβάλει αποφασιστικά στην προβολή και διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στην ευρωπαϊκή και διεθνή κοινότητα. Η υλοποίησή του θα επιφέρει τη συστηματοποίηση των επιμέρους συλλογών του Ε.Λ.Ι.Α. και τη μεταξύ τους σύνδεση. Επιπλέον, τμήμα των συλλογών θα προστατευθεί από την φθορά που επέρχεται από τη συνεχή χρήση των τεκμηρίων και, τέλος, οι πληροφορίες που πηγάζουν από τα τεκμήρια θα καταστούν άμεσα προσιτές και συνδυαστικά αξιοποιήσιμες από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων.

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από εθνικούς πόρους.

ΕΡΓΟ 2: "Πτυχές της νεώτερης ελληνικής ιστορίας μέσα από φωτογραφικές και εκδοτικές καταγραφές (1852-1980): Ανάπτυξη και Ανάδειξη Ολοκληρωμένων Συλλογών του Ε.Λ.Ι.Α."


Το Ε.Λ.Ι.Α. υλοποίησε το πρόγραμμα  "Πτυχές της νεώτερης ελληνικής ιστορίας μέσα από φωτογραφικές και εκδοτικές καταγραφές (1852-1980): Ανάπτυξη και Ανάδειξη Ολοκληρωμένων Συλλογών του Ε.Λ.Ι.Α." στο πλαίσιο του Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας", Πρόσκληση 172, Μέτρο 1.3. : "Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού".

Το έργο περιλαμβάνει:

α) Επιστημονική τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση 20.360 τεκμηρίων από τις συλλογές του Ε.Λ.Ι.Α.:

- Αρχείο του φωτογράφου Δ. Παπαδήμου
- Αρχείο Χαρτών της περιόδου (1852-1936)


β) Παραγωγή πολύγλωσσης ψηφιακής έκδοσης με τίτλο: «Θεσσαλονίκη, πόλη των Βαλκανίων, τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα (1900-1930)», που δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να περιηγηθεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης με οδηγό ευσύνοπτα κείμενα, φωτογραφίες και καρτ ποστάλ.

Τo έργο συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από εθνικούς πόρους.

 

Μέσω του μηχανισμού γενικής αναζήτησης, έχετε τη δυνατότητα, πληκτρολογώντας λέξεις ή τμήματα λέξεων, να αναζητήσετε ψηφιοποιημένα τεκμήρια από όλες τις Συλλογές του Ε.Λ.Ι.Α. Η έρευνα πραγματοποιείται στα μεταδεδομένα που συνοδεύουν κάθε τεκμήριο (π.χ. Τίτλος, Τόπος, Χρονολογία, Δημιουργός, Φωτογράφος, Εκδότης, Θέμα, Θέατρο, Θίασος, κτλ.).

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται υπό τη μορφή λίστας, που περιέχει τον τίτλο του τεκμηρίου και μία εικόνα προεπισκόπησης. Εφόσον επιλέξετε κάποιο τεκμήριο (πατώντας πάνω στην εικόνα ή στο σχετικό τίτλο) θα παρουσιαστούν τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου και η συνοδευτική τους εικόνα σε μεγαλύτερο μέγεθος.

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να ανοίξετε την ψηφιοποιημένη εικόνα κάθε τεκμηρίου σε ξεχωριστό παράθυρο, ακολουθώντας το σχετικό link ή πατώντας με το ποντίκι πάνω στην εικόνα που συνοδεύει τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου.