Ψηφιοποιημένες Συλλογές Ε.Λ.Ι.Α.
Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Ε.Λ.Ι.Α.

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Ε.Λ.Ι.Α.

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5, Αθήνα, Τ.Κ. 10556
Τηλέφωνο: 210 - 3211149, Fax: 210 - 3213667
E-mail: info@elia.org.gr