Ψηφιοποιημένες Συλλογές Ε.Λ.Ι.Α.
Εφήμερα

Η συλλογή των εφήμερων αποτελείται από διαφημιστικά ημερολόγια τοίχου, συσκευασίες τροφίμων ή ενδυμάτων, προεκλογικές αφίσες και φέιγ βολάν, μετοχές και ομολογίες, διπλώματα και ποικίλα άλλα τεκμήρια του πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού βίου. Αριθμεί 3.000 τεκμήρια του 19ου και κυρίως του 20ού αιώνα.

Επισκεφθείτε επίσης τις Ποικίλες συλλογές του Ε.Λ.Ι.Α.

 
 
 
 
 Παραδείγματα Έρευνας
 

Φωκίων Νέγρης, υπουργός των οικονομικών, υποψήφιος βουλευτής Αττικής
 

Βιοτεχνία υποκαμίσων Εφαρμογή
 

Ακάκιε, τα μακαρόνια να είναι...
Μισκο