Ψηφιοποιημένες Συλλογές Ε.Λ.Ι.Α.
Διαφημιστικές καταχωρήσεις

Με την αναζήτηση που ακολουθεί έχετε πρόσβαση σε βάση δεδομένων με 1.300 επιλεγμένες διαφημιστικές καταχωρήσεις σε θεατρικά προγράμματα. Οι καταχωρήσεις συνοδεύονται από ισάριθμες ψηφιακές απεικονίσεις τους, και καλύπτουν τη χρονική περίοδο 1903-1965.

Επισκεφθείτε επίσης τις Ποικίλες συλλογές του Ε.Λ.Ι.Α.

 
 
 
 
 Παραδείγματα Έρευνας
 

ΣΤΕΛΛΑ, μπύρα
 

ΤΑΕ (Εθνικαί Αεροπορικαί Γραμμαί)
 

Ιονική Τράπεζα