Ψηφιοποιημένες Συλλογές Ε.Λ.Ι.Α.
Συλλογή Χαρτών

Η ψηφιοποιημένη συλλογή χαρτών του ΕΛΙΑ αποτελείται κυρίως από στρατιωτικούς χάρτες της περιόδου 1852-1940 που απεικονίζουν, στην πλειοψηφία τους, τον ελλαδικό χώρο και τα Βαλκάνια. Χάρτες του Αυστριακού Καισαροβασιλικού Ινστιτούτου, Γαλλικών και Βρετανικών χαρτογραφικών αποστολών, της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού αλλά και ελλήνων εκδοτών αποτυπώνουν την μεταβολή και επέκταση του ελληνικού βασιλείου και δίνουν στοιχεία για την εθνογραφική σύνθεση των ελληνικών και των ομόρων περιοχών. Υπάρχουν επίσης πολεοδομικά διαγράμματα καθώς και χάρτες που αποτυπώνουν τα δίκτυα μεταφορών (οδικά, σιδηροδρομικά, ακτοπλοϊκά) και επικοινωνίας (τηλεγραφικά) και την αγροτική παραγωγή. 

 
 
 
 
 Παραδείγματα Έρευνας